Vyvážený svět aneb dobré a zlé věci se dějí

Jenomže na ty často nemůžeme. Nemůžeme je změnit, stejně tak jako je nemůžeme ovlivnit. Není v naší moci, abychom byli svědky všeho, co se na světě děje, takže ani nedokážeme posoudit, jestli se toho děje více dobrého či špatného, ale můžeme jenom věřit v lidi a také v to, že chtějí být dobří, že se zlepší a budou se lépe chovat. Budou ctít jisté zásady a zákony života a posvátných lidí, kteří jsou mezi námi a také budou ctít to, že jsme lidmi a jejich povaha se promění ve vědění toho, že zde nejsou sami, ale že každá živá bytost zde dostala právo na život, když už se jednou narodíme, tak máme právo na život. Ať jsme malí nebo velcí, ať jsme starší nebo mladší. Ať jsme černí nebo bílí, ať jsme bohatí či chutí, takže proto by o našem osudu rozhodně neměl rozhodovat jiný člověk, ale maximálně my sami.

Vyšší vědění

Není to žádné vyšší vědění, co jsme si teď řekli, ale je to jenom poslání, abychom toto učení šířili dál. Skrz nás a naše dobro v nás. Ve všech lidech je totiž něco dobrého, co se nedá změnit. S něčím dobrý a něčím špatným jsme se narodili, tak nedělejte to špatné, ale jenom to dobré. Bohyně Kálí http://bohynekali.cz/, nás vidí a rozhodně se podle toho bude potom chovat, až na to jednou přijde řada a vy se s ní setkáte. Nepodceňujte tyto situace, protože ony jednou nastanou. 

Vyvážený svět aneb dobré a zlé věci se dějí
3.5 (70%)2