Podpora provádění zákona

.

Je skvělé, že s povinností zajistit v obci sběr a zpracování biologicky rozložitelného odpadu od občanů jste získali také možnost získat finanční prostředky na tuto věc. Když si to totiž člověk postupně spočítá, tak zjistí, že těch peněz, které bude obec potřebovat, totiž není vůbec málo. A to je vaše obec ještě poměrně malá, se svou tisícovkou obyvatel to tak máte v podstatě snadné. Rozhodně byste nyní nechtěl být na místě velkého města, které bude muset řešit sběr na panelových sídlištích, to bude teprve něco.

Být včas připraven

Takže jakmile se objeví konkrétní výzva, začnete se všemi činnostmi. A rovnou si vše dopředu nachystáte, aby se nestalo, že se pak v nějakém bodu zaseknete anebo se opozdíte a než se rozkoukáte, budou peníze pryč, to byste opravdu nerad, vaše obec musí rozhodně žádat mezi prvními. Začnete tím, že si uděláte průzkum mezi lidmi, kolik z nich bude mít zájem o pořízení zahradního kompostéru pro občany http://www.opzp2014-2020.cz/podporovana-oblast/4-4. A dále podle hrubé produkce bioodpadu v obci si spočítáte, kolik budete muset zakoupit hnědých kontejnerů a svozové techniky. A možná by nebylo od věci pomýšlet i na zřízení vlastního zpracovatelského zařízení.

.
Podpora provádění zákona
Ohodnoťte příspěvek
.